GRAND FESTIVAL SMÍCHU VE VČD PARDUBICE – i pro studenty naší školy!

Pardubický festival je uPutykarčen široké veřejnosti, ne odborníkům. Má fandit dobrému divadlu. Je přehlídkou komedií, ale komedií různých žánrů. Prologem letošního

14. ročníku bylo představení , kterého se v pátek 24. 1. 2014 zúčastnily třídy I1,I2,I3,G1,G2,N1.

Cirk La Putyka je soubor, který se profesionálně věnuje žánru „nový cirkus“. Snaží se překračovat hranice mezi akrobacií, moderním tancem, loutkovým divadlem, koncertem a sportem. Vytváří vlastní specifickou poetiku a svůj pohled na tento žánr. Pro Cirk La Putyka je důležitá nejen profesionalita v jednotlivých divadelních žánrech a cirkusových číslech, ale i téma, příběh a sdělení.

Jsem ráda, že mohli žáci naší školy představení zhlédnout. Jednalo se o představení v jiném duchu, než jsme zvyklí. Možná i proto se názory na něj tolik lišily.

Romana Horáčková

 

Informace o souboru:

Společnost Cirk La Putyka, o.p.s. byla založena v roce 2009, jejím uměleckým ředitelem byl správní radou jmenován Rostislav Novák, výkonným ředitelem pak Vít Novák. Tým Cirk La Putyka tvoří 42 lidí (1 principál, 3 produkční, 1 finanční ředitelka, 20 profesionalních herců, akrobatů a tanečníků, 2 osvětlovači, 2 zvukaři, 2 technici, 1 vizážistka, 2 kadeřníci, 1 scénograf, 1 grafik, 1 fyzioterapeutka, 1 fotograf, 1 kameraman, 3 řidiči). V repertoáru má v současné době čtyři inscenace (La Putyka, Up’End’Down, Slapstick Sonata a Risk). V koprodukci s divadlem Minor vzniklo představení A crikus bude?!. Společnost spolupracuje se známými soubory a umělci, jako je například Maksim Komaro, Tilde Björfols, Daniel Gulko, Jiří Havelka, Bonaventura Gacon, The Race Horse Company, Ieto, lektoři Cirque de Soleil nebo Francouzské Národní cirkusové školy. Cirk La Putyka se od roku 2009 zúčastnil mnoha festivalů, přehlídek a vystoupil v různých divadlech

• EXPO, Shanghai

• Syndey festival, Sydney

• Fringe festival, Edinburgh

• Janvier dans les Étoiles, La Seyne sur Mer

• Cirque en Corps, Marseille

• Národní divadlo, Helsinky

• Tollwood Festival, Mnichov

• Festival Cirk-UFF, Trutnov

• Festival Divadelná Nitra

• Dny Prahy v Sarajevu

• Festival Letní Letná, Praha

• Skupova Plzeň

• Festival Divadlo Plzeň