Archiv pro: Kulturní akce

GRAND FESTIVAL SMÍCHU VE VČD PARDUBICE – i pro studenty naší školy!

Pardubický festival je uPutykarčen široké veřejnosti, ne odborníkům. Má fandit dobrému divadlu. Je přehlídkou komedií, ale komedií různých žánrů. Prologem letošního

14. ročníku bylo představení , kterého se v pátek 24. 1. 2014 zúčastnily třídy I1,I2,I3,G1,G2,N1.

Cirk La Putyka je soubor, který se profesionálně věnuje žánru „nový cirkus“. Snaží se překračovat hranice mezi akrobacií, moderním tancem, loutkovým divadlem, koncertem a sportem. Vytváří vlastní specifickou poetiku a svůj pohled na tento žánr. Pro Cirk La Putyka je důležitá nejen profesionalita v jednotlivých divadelních žánrech a cirkusových číslech, ale i téma, příběh a sdělení.